directory enquiries, directory assistance, information = informacja telefoniczna (udzielająca informacji o numerach telefonicznych)

Mapa. Bezpłatna informacja

Źródło: http://www.europe-direct-krakow.pl/

informacja telefoniczna (udzielająca informacji o numerach telefonicznych)