ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

a lot, lots = mnóstwo, dużo, wiele

Strong Elf Holding a Lot of

Źródło: http://www.clipartguide.com/_pages/0511-0812-0116-2917.html

mnóstwo, dużo, wiele

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I have a lot of work to do. = Mam wiele pracy do wykonania.