guest = gość (np. w domu, w hotelu)

Shaking Hands with a Guest

Źródło: http://www.picturesof.net/pages/090120-020418-497042.html

gość (np. w domu, w hotelu)

guest = gość (np. w domu, w hotelu)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I have guests coming over tonight. = Dzisiaj wieczorem przychodzą do mnie goście.