KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

Master of Arts, MA, M.A. = tytuł magistra w dziedzinie nauk humanistycznych

his Master of Arts Robes.

Źródło: http://chestofbooks.com/health/nutrition/Fletcherism/Professor-Fisher-s-Experiment.html

tytuł magistra w dziedzinie nauk humanistycznych