film, movie, motion picture, moving picture = film

Film Reviews

Źródło: http://www.uwosh.edu/filmandhistory/reviews/index.php

film

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The film was so boring, I fell asleep watching it. = Film był tak nudny, że zasnąłem w trakcie jego oglądania.