age = starzeć się

Jak starzeje się twarz?

Źródło: http://www.zlotenici.eu/content.php?menus=&menu=&dzial=&artwyb=19

starzeć się

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He aged a lot in those five years. = On bardzo się postarzał w ciągu tych pięciu lat.