PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

research = badanie, badania, badania naukowe

Cartoon of a Research

Źródło: http://www.clipartguide.com/_pages/0511-0810-1419-0753.html

badanie, badania, badania naukowe

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The main task of the institute is carrying out research projects from the government. = Głównym zadaniem instytutu jest wykonywanie rządowych projektów badawczych.