cactus = kaktus

Lucky Reptile · Finger Cactus

Źródło: http://www.livefoods.co.uk/index.php?cPath=86

kaktus

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Your cactus is very big, how often do you water it? = Twój kaktus jest bardzo duży, jak często go podlewasz?