Iraqi, Iraki = Irakijczyk, Irakijka

Iraqi man on Baghdad street

Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iraqi_man_on_Baghdad_street.jpg

Irakijczyk, Irakijka

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He's Iraqi but he lives in Russia. = On jest Irakijczykiem, ale mieszka w Rosji.