Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

advertising agency, publicity agency = agencja reklamowa

Agency credentials

Źródło: http://clivemaclean.wordpress.com/2009/04/25/most-agency-credentials-presentations-display-little-relevance-to-clients/

agencja reklamowa

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I used to work in a large advertising agency. = Kiedyś pracowałem w dużej agencji reklamowej.