BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

harvest = plony, zbiory

A Golden Harvest

Źródło: http://lee-ny.com/arts/gregory_frank_harris/gregory_frank_harris.htm

plony, zbiory

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

We've had a particularly good harvest this year. = W tym roku mieliśmy wyjątkowo dobre plony.