BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

makeup, make-up = makijaż

Here are some important makeup

Źródło: http://prconversations.wordpress.com/2009/01/

makijaż

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Let me just put on my make-up and I'll be ready. = Pozwól jeszcze, że zrobię sobie makijaż i będę gotowa.