path = ścieżka (po której można gdzieś dotrzeć), droga

This is my path in life…and

Źródło: http://memoriesinthedark.wordpress.com/2009/02/10/have-a-little-faith-in-me/

ścieżka (po której można gdzieś dotrzeć), droga

path = ścieżka (po której można gdzieś dotrzeć), droga

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

They followed the path until they got to the river. = Oni podążali wzdłuż ścieżki, aż dotarli do rzeki.