wreck = wrak (zatopiony statek)

Diving at the Wreck

Źródło: http://www.reefnews.com/reefnews/news/v06/v06n08/wreck356.html

wrak (zatopiony statek)

wreck = wrak (zatopiony statek)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I saw a ship wreck in the sea this morning. = Rano widziałem w morzu wrak statku.