car make, make = marka (np. samochodu)

Fiat Planning Word Domination?

Źródło: http://onthesocialside.wordpress.com/2009/05/07/fiat-planning-word-domination/

marka (np. samochodu)

car make , także: make = marka (np. samochodu)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Makes of Toyota are the best. = Wyroby Toyoty są najlepsze.