pearl = perła

Pearl Tan

Źródło: http://epistemysics.wordpress.com/2009/07/29/review-horrific-acts-for-charity/

perła

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She was wearing a pearl-coloured dress. = Ona miała na sobie sukienkę perłowego koloru.