abroad = za granicą, za granicę

travelling abroad

Źródło: http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/Documents/veiledninger/2003/Assistance-to-Norwegians-travelling-abroad.html?showdetailedtableofcontents=true&id=419427

za granicą, za granicę

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You didn't say you were going abroad. = Nie powiedziałeś, że jedziesz za granicę.