the tube = metro

The nickname "Tube"

Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Why_London_Underground_is_nicknamed_The_Tube.jpg

metro

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You know what it's like in the tube at rush hour. = Wiesz jak jest w metrze w godzinach szczytu.