the tube = metro

Lane to Farringdon by tube

Źródło: http://rodcorp.typepad.com/rodcorp/2003/10/london_tube_map.html

metro

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You know what it's like in the tube at rush hour. = Wiesz jak jest w metrze w godzinach szczytu.