BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

thunder = grzmot, huk, burza (hałas spowodowany czymś)

Thunder-cloud over the

Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thunder-cloud_Watzmann.jpg

grzmot, huk, burza (hałas spowodowany czymś)

thunder = grzmot, huk, burza (hałas spowodowany czymś)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The thunder of cannons deafened me. = Huk dział mnie ogłuszył.