Iowa = Iowa

Iowa banks in Iowa

Źródło: http://www.locallender.info/banks/iowa-banks/

Iowa

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He moved here from Iowa. = Przeprowadził się tutaj z Iowa.