breathe = oddychać

I breathe in the

Źródło: http://socialgirl.wordpress.com/2009/12/

oddychać

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Now, just breathe deeply, please. = Teraz, tylko oddychaj głęboko, proszę.