dirt = ziemia, gleba

invading the dirt December 23,

Źródło: http://rickhill.wordpress.com/2007/12/23/invading-the-dirt/

ziemia, gleba

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You have dirt under your nails. = Masz ziemię pod paznokciami.