immune system = system odpornościowy, system immunologiczny, układ odpornościowy

Immune System ...

Źródło: https://eapbiofield.wikispaces.com/Immune+System+Trey+J

system odpornościowy, system immunologiczny, układ odpornościowy

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

If you don't eat properly, your immune system can't do its job. = Jeśli nie będziesz się odpowiednio odżywiał, twój układ odpornościowy nie może wykonywać swojego zadania.