BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

Christmas tree = choinka bożonarodzeniowa, choinka

... Christmas trees ...

Źródło: http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/news/christmas-catalogs-waste-trees.asp

choinka bożonarodzeniowa, choinka

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Christmas trees are a popular tradition for many people. = Choinki to popularna tradycja dla wielu ludzi.