admission fee = opłata za wstęp

Admission fees is $4.00 for

Źródło: http://scenicdakotas.com/nd-fort-totten.shtml

opłata za wstęp

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The admission fee to this concert is 10$. = Opłata za wstęp na ten koncert wynosi 10 dolarów.