neck = szyja, kark

Neck pain

Źródło: http://www.dailymail.co.uk/health/article-563800/Why-flat-screen-TVs-dangerous-frozen-peas-cooling-treat.html

szyja, kark

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He rubbed the back of his neck. = On potarł tył swojej szyi.