ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

world cup, world championship = mistrzostwa świata

worldcup Eleven sites were cut

Źródło: http://www.ibj.com/lucas-oil-stadium-makes-world-cup-cut-2/PARAMS/post/6767

mistrzostwa świata

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

They are going to send us to the world cup. = Zamierzają nas wysłać na mistrzostwa świata.