head, heid = głowa

Eddie Murphy Giant Head

Źródło: http://kottke.org/tag/photography

głowa

head , także: heid dialekt = głowa

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He put his head on her shoulder. = On położył głowę na jej ramieniu.