book club = klub książki (grupa ludzi dyskutujących o książkach)

Book Club

Źródło: http://www.newwestend.org.uk/whats-on/book-club.html

klub książki (grupa ludzi dyskutujących o książkach)

book club = klub książki (grupa ludzi dyskutujących o książkach)