book club = klub książki (grupa ludzi dyskutujących o książkach)

TERRIBLY book club

Źródło: http://treatstoshare.wordpress.com/2009/09/29/books-i-want-to-read-right-now/

klub książki (grupa ludzi dyskutujących o książkach)

book club = klub książki (grupa ludzi dyskutujących o książkach)