"youth" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

youth rzeczownik

rzeczownik + youth
Kolokacji: 22
Hitler Youth • World Youth • city youth • minority youth • neighborhood youth • ...
youth + rzeczownik
Kolokacji: 169
youth organization • youth group • youth movement • youth program • youth culture • youth wing • youth center • Youth League • ...
youth + czasownik
Kolokacji: 82
youth says • youth goes • youth comes • youth makes • youth takes • ...
czasownik + youth
Kolokacji: 53
spend one's youth • educate youth • serve youth • help youth • include the youth • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. spend one's youth = wydawać czyjś młodość spend one's youth
2. educate youth = wykształć młodego człowieka educate youth
3. serve youth = obsłuż młodego człowieka serve youth
4. help youth = pomoc młodość help youth
przymiotnik + youth
Kolokacji: 168
black youth • American youth • troubled youth • local youth • white youth • early youth • eternal youth • at-risk youth • urban youth • ...
przyimek + youth
Kolokacji: 24
among youth • for youth • of youth • with youth • on youth • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.