"youth" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

youth rzeczownik

rzeczownik + youth
Kolokacji: 22
Hitler Youth • World Youth • city youth • minority youth • neighborhood youth • ...
youth + rzeczownik
Kolokacji: 169
youth organization • youth group • youth movement • youth program • youth culture • youth wing • youth center • Youth League • ...
youth + czasownik
Kolokacji: 82
youth says • youth goes • youth comes • youth makes • youth takes • ...
czasownik + youth
Kolokacji: 53
spend one's youth • educate youth • serve youth • help youth • include the youth • ...
przymiotnik + youth
Kolokacji: 168
black youth • American youth • troubled youth • local youth • white youth • early youth • eternal youth • at-risk youth • urban youth • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. black youth = czarnoskóry młody człowiek black youth
2. American youth = Amerykańska młodość American youth
3. troubled youth = zmartwiony młody człowiek troubled youth
4. local youth = miejscowy młody człowiek local youth
5. white youth = biały młody człowiek white youth
6. early youth = wczesna młodość early youth
8. at-risk youth = przy-ryzyko młodość at-risk youth
9. urban youth = miejska młodość urban youth
10. disadvantaged youth = pokrzywdzeni przez los młodość disadvantaged youth
11. Palestinian youth = Palestyńska młodość Palestinian youth
12. relative youth = względna młodość relative youth
13. inner-city youth = młodość dotycząca podupadłej części śródmieścia inner-city youth
14. unemployed youth = bezrobotny młody człowiek unemployed youth
15. homeless youth = bezdomny młody człowiek homeless youth
16. Muslim youth = Muzułmańska młodość Muslim youth
17. old youth = stary młody człowiek old youth
18. Jewish youth = Żydowska młodość Jewish youth
19. German youth = Niemiecka młodość German youth
20. gay youth = gejowska młodość gay youth
21. handsome youth = przystojny młody człowiek handsome youth
22. Hispanic youth = Iberyjska młodość Hispanic youth
przyimek + youth
Kolokacji: 24
among youth • for youth • of youth • with youth • on youth • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.