KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"yield" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

yield rzeczownik

rzeczownik + yield
Kolokacji: 22
bond yield • crop yield • yield of several percent • dividend yield • Treasury yield • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. bond yield = dochód z obligacji bond yield
2. crop yield = produkcja uprawy crop yield
4. dividend yield = dochód z dywidendy dividend yield
yield + rzeczownik
Kolokacji: 13
yield curve • yield strength • yield loss • yield management • yield sign • ...
yield + czasownik
Kolokacji: 32
yield falls • yield rises • Yield ranges • yield drops • yield moves • ...
czasownik + yield
Kolokacji: 20
offer yields • produce yields • reduce yields • price over the yield • offer with a yield • ...
przymiotnik + yield
Kolokacji: 41
high yield • average yield • low yield • maximum yield • seven-day yield • ...
przyimek + yield
Kolokacji: 8
in yields • of yield • to yields • on yields • with a yield • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.