Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"writer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

writer rzeczownik

rzeczownik + writer
Kolokacji: 151
Fiction writer • staff writer • freelance writer • letter writer • mystery writer • women writer • food writer • comedy writer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
3. freelance writer = pisarz freelancer freelance writer
4. letter writer = osoba lubiąca pisać listy letter writer
5. mystery writer = autor powieści kryminalnych mystery writer
7. food writer = osoba pisząca na temat jedzenia food writer
9. travel writer = dziennikarz piszący o turystyce travel writer
10. sports writer = dziennikarz sportowy sports writer
14. feature writer = publicysta, autor obszernych artykułów feature writer
16. song writer = pisarz piosenki song writer
17. story writer = osoba pisząca opowiadania story writer
18. head writer = główny pisarz head writer
19. crime writer = autor powieści kryminalnych crime writer
21. writer of one's time = pisarz z czyjś czas writer of one's time
23. film writer = scenarzystka, scenarzysta film writer
24. speech writer = pisarz przemówienia speech writer
26. magazine writer = pisarz magazynu magazine writer
28. music writer = pisarz muzyczny music writer
29. ghost writer = autor piszący książki lub przemówienia za inne osoby ghost writer
30. lead writer = pisarz wiodący lead writer
31. Iowa Writer = Iowa Pisarz Iowa Writer
32. wine writer = pisarz winny wine writer
35. thriller writer = pisarz thrillera thriller writer
37. writer of articles = pisarz artykułów writer of articles
38. screen writer = pisarz ekranowy screen writer
39. nonfiction writer = nonfiction pisarz nonfiction writer
40. writer of one's generation = pisarz z czyjś generacja writer of one's generation
41. newspaper writer = pisarz gazetowy newspaper writer
44. hymn writer = pisarz hymnu hymn writer
45. romance writer = pisarz romansu romance writer
46. headline writer = pisarz nagłówka headline writer
47. screenplay writer = scenarzystka, scenarzysta screenplay writer
writer + rzeczownik
Kolokacji: 13
Writers Guild • Baseball Writers Association • Writers Association • writer friend • Writers Workshop • ...
writer + czasownik
Kolokacji: 205
writer writes • writer describes • writer uses • writer includes • writer works • writer makes • writer says • writer calls • ...
czasownik + writer
Kolokacji: 62
include writers • writer known • writer born • meet writers • serve as writer • ...
przymiotnik + writer
Kolokacji: 345
American writer • prolific writer • young writer • British writer • French writer • famous writer • English writer • contemporary writer • ...
przyimek + writer
Kolokacji: 17
among writers • between writers • by writers • of writers • with writers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.