"world" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

world rzeczownik

rzeczownik + world
Kolokacji: 152
Disney World • fantasy world • publishing world • art world • spirit world • fashion world • business world • entertainment world • ...
world + rzeczownik
Kolokacji: 495
World War • World Championship • World Cup • World Series • world record • world champion • World Bank • world premiere • ...
world + czasownik
Kolokacji: 184
world seems • world exists • world watches • world falls • world changes • world turns • world becomes • world begins • world needs • ...
czasownik + world
Kolokacji: 192
world filled • cut off from the world • world called • world gone • go out into the world • meet World • grow up in a world • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 63
1. world filled = świat napełnił się world filled
2. world called = świat zadzwonił world called
4. world gone = świat przebyty world gone
5. meet World = spotkaj Świat meet World
6. tour the world = zwiedź świat tour the world
7. world inhabited = świat zamieszkiwał world inhabited
9. rule the world = rządź światem rule the world
10. view the world = obejrzyj świat view the world
15. world populated = świat zaludnił world populated
19. imagine a world = wyobraź sobie świat imagine a world
20. rid the world = uwolnij świat rid the world
22. lead the world = przoduj na świecie lead the world
24. show the world = pokaż świat show the world
25. face the world = zmierzać się z całym światem face the world
27. represent the world = reprezentuj świat represent the world
28. transport to a world = transport do świata transport to a world
31. tell the world = wyjawiać czyjeś tajemnice tell the world
33. bring the world = doprowadź świat bring the world
35. give the world = daj świat give the world
37. hold the world = utrzymaj świat hold the world
40. set the world = umieść świat set the world
41. want the world = chciej świat want the world
43. eat World = zjedz Świat eat World
45. take the world = zdobądź świat take the world
46. World is released = Świat jest zwolniony World is released
48. world based = świat oparł world based
49. visit the world = odwiedź świat visit the world
50. bring around the world = przynieś na całym świecie bring around the world
51. name in the world = imię na świecie name in the world
52. think the world = miej wysokie mniemanie think the world
53. mean the world = chciej świat mean the world
54. control the world = kontroluj świat control the world
55. grow up in a world = urośnij na świecie grow up in a world
56. find over the world = znajdź przeszło świat find over the world
57. shake the world = wywołaj wstrząsy w świecie shake the world
58. reach the world = dojdź do świata reach the world
60. miss for the world = opuść dla świata miss for the world
61. come around the world = przyjdź na całym świecie come around the world
62. keep the world = trzymaj świat keep the world
63. make into the world = zrób do świata make into the world
przymiotnik + world
Kolokacji: 537
real world • whole world • outside world • modern world • entire world • Western world • natural world • Muslim world • Islamic world • ...
przyimek + world
Kolokacji: 40
during World • after World • on top of the world • around the world • throughout the world • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.