BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"world" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

world rzeczownik

rzeczownik + world
Kolokacji: 152
Disney World • fantasy world • publishing world • art world • spirit world • fashion world • business world • entertainment world • ...
world + rzeczownik
Kolokacji: 495
World War • World Championship • World Cup • World Series • world record • world champion • World Bank • world premiere • ...
world + czasownik
Kolokacji: 184
world seems • world exists • world watches • world falls • world changes • world turns • world becomes • world begins • world needs • ...
czasownik + world
Kolokacji: 192
world filled • cut off from the world • world called • world gone • go out into the world • meet World • grow up in a world • ...
przymiotnik + world
Kolokacji: 537
real world • whole world • outside world • modern world • entire world • Western world • natural world • Muslim world • Islamic world • ...
przyimek + world
Kolokacji: 40
during World • after World • on top of the world • around the world • throughout the world • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. during World = podczas Świata during World
3. on top of the world = w siódmym niebie on top of the world
4. around the world = na całym świecie, dookoła świata around the world
5. throughout the world = na całym świecie throughout the world
  • As if he were the only one in the world.
  • The others, he said, want to be with people they do not know in the physical world.
  • You think you've got all the time in the world.
  • He felt as if everything in the world is just fine.
  • And one day you'll be a force in the world.
  • One life is too short to read all the great books in the world.
  • And who in the world is going to buy these things?
  • Then we can hope to pay our way in the world.
  • She wanted so much to have some sense of her place in the world.
  • Perhaps he didn't know his place in the world any longer.
25. for the world = dokładnie tak samo (jak), niemalże identycznie (jak), tak samo (jak) for the world
27. by the world = przez świat by the world
28. toward the world = w kierunku świata toward the world
30. such as World = taki jak Świat such as World

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.