BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"world" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

world rzeczownik

rzeczownik + world
Kolokacji: 152
Disney World • fantasy world • publishing world • art world • spirit world • fashion world • business world • entertainment world • ...
world + rzeczownik
Kolokacji: 495
World War • World Championship • World Cup • World Series • world record • world champion • World Bank • world premiere • ...
world + czasownik
Kolokacji: 184
world seems • world exists • world watches • world falls • world changes • world turns • world becomes • world begins • world needs • ...
czasownik + world
Kolokacji: 192
world filled • cut off from the world • world called • world gone • go out into the world • meet World • grow up in a world • ...
przymiotnik + world
Kolokacji: 537
real world • whole world • outside world • modern world • entire world • Western world • natural world • Muslim world • Islamic world • ...
przyimek + world
Kolokacji: 40
during World • after World • on top of the world • around the world • throughout the world • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. during World = podczas Świata during World
3. on top of the world = w siódmym niebie on top of the world
4. around the world = na całym świecie, dookoła świata around the world
  • Why, they must have been around the world several or more times.
  • These schools can be found even today all around the world.
  • The 12th Man has a large following all around the world.
  • Parents around the world want what they believe is best for their children.
  • The test can be taken in 91 different countries around the world.
  • Human rights groups around the world also took up the case.
  • Not everybody has friends in every city around the world, though.
  • They are now present in a number of countries around the world.
  • We did not have to go around the world at all.
  • I have a lot of support from the black community in the States and around the world.
5. throughout the world = na całym świecie throughout the world
25. for the world = dokładnie tak samo (jak), niemalże identycznie (jak), tak samo (jak) for the world
27. by the world = przez świat by the world
28. toward the world = w kierunku świata toward the world
30. such as World = taki jak Świat such as World

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.