BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"world" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

world rzeczownik

rzeczownik + world
Kolokacji: 152
Disney World • fantasy world • publishing world • art world • spirit world • fashion world • business world • entertainment world • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 57
1. Disney World = Świat Walta Disneya Disney World
2. fantasy world = świat fantasy, świat fanatastyczny fantasy world
3. art world = świat sztuki (ludzie zajmujący się m.in. tworzeniem, promocją i krytyką sztuki) art world
4. publishing world = świat wydawniczy publishing world
9. dream world = kraina marzeń dream world
10. jazz world = świat jazzowy jazz world
11. music world = świat muzyki music world
13. Miss World = Miss Świata Miss World
14. dance world = świat taneczny dance world
15. football world = świat piłkarski football world
16. opera world = opera świat opera world
17. home world = świat domowy home world
18. film world = świat filmowy film world
19. game world = świat gier game world
20. PC World = Świat PC PC World
21. media world = świat medialny media world
22. Walt Disney World = Walt Świat Walta Disneya Walt Disney World
23. computer world = świat komputerowy computer world
24. Sea World = Morze Świat Sea World
26. colony world = kolonia świat colony world
27. BBC World = BBC World BBC World
28. New York World = Nowy Jork Świat New York World
29. war world = świat wojenny war world
30. baseball world = baseball świat baseball world
  • A win here would take over the sports world at a time when something good really needs to happen.
  • And the world of sports, in a sense, is all about family.
  • In this world of professional sports, you have to win.
  • But, it can be said that the sports world would have been a different place had he lived.
  • Finally, some good news from the world of sports and marketing.
  • In the world of professional sports this is called free agency.
  • It's a financial and image hit for its presence in the world of sports.
  • "There are a lot of guys in the sports world that play very hard," he said.
  • Perhaps a better analogy can be found in the world of sports.
  • The rest of the sports world still waits to see.
32. shadow world = cień świat shadow world
33. golf world = świat golfowy golf world
34. Material World = Świat materialny Material World
35. world of politics = świat polityki world of politics
36. boxing world = świat bokserski boxing world
37. world of difference = ogromna różnica world of difference
38. advertising world = reklamowanie świat advertising world
40. movie world = film świat movie world
41. water world = świat na wodę water world
42. wine world = świat winny wine world
43. world of men = świat ludzi world of men
44. world of culture = świat kultury world of culture
46. Internet world = Świat internetowy Internet world
47. computing world = informatyka świat computing world
48. world of science = świat nauki world of science
49. museum world = świat muzealny museum world
50. plant world = świat roślinny plant world
51. tennis world = świat tenisowy tennis world
52. surface world = świat nawodny surface world
53. world of finance = świat funduszów world of finance
54. English world = Angielski świat English world
55. Ghost World = Duch Świat Ghost World
56. banking world = świat bankowy banking world
57. gaming world = hazard świat gaming world
world + rzeczownik
Kolokacji: 495
World War • World Championship • World Cup • World Series • world record • world champion • World Bank • world premiere • ...
world + czasownik
Kolokacji: 184
world seems • world exists • world watches • world falls • world changes • world turns • world becomes • world begins • world needs • ...
czasownik + world
Kolokacji: 192
world filled • cut off from the world • world called • world gone • go out into the world • meet World • grow up in a world • ...
przymiotnik + world
Kolokacji: 537
real world • whole world • outside world • modern world • entire world • Western world • natural world • Muslim world • Islamic world • ...
przyimek + world
Kolokacji: 40
during World • after World • on top of the world • around the world • throughout the world • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.