"work" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

work rzeczownik

rzeczownik + work
Kolokacji: 300
restoration work • charity work • volunteer work • detective work • repair work • renovation work • course work • construction work • ...
work + rzeczownik
Kolokacji: 112
work force • work ethic • work environment • work schedule • work stoppage • work permit • work habit • work surface • work clothes • ...
work + czasownik
Kolokacji: 256
work progresses • work consists • work involves • work suggests • work remains • work focuses • work appears • work includes • ...
czasownik + work
Kolokacji: 469
resume work • commence work • seek work • find work • work titled • begin work • start work • undertake work • work entitled • ...
przymiotnik + work
Kolokacji: 625
hard work • social work • dirty work • pioneering work • literary work • seminal work • best-known work • charitable work • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. hard work = ciężka praca hard work
2. social work = praca socjalna social work
3. previous work = poprzednie miejsce pracy previous work
6. literary work = dzieło literackie literary work
8. seminal work = nowatorska praca seminal work
9. best-known work = najsłynniejsza praca best-known work
10. charitable work = działalność dobroczynna, działalność charytatywna charitable work
11. scholarly work = naukowa praca scholarly work
12. part-time work = praca na część etatu part-time work
15. steady work = stała praca steady work
16. collaborative work = praca zespołowa, praca w grupie collaborative work
17. full-time work = praca na pełen etat, praca na pełny etat, praca na pełnym etacie full-time work
18. dental work = spółgłoska zębowa praca dental work
19. humanitarian work = humanitarysta praca humanitarian work
22. later work = później praca later work
23. extensive work = szeroko zakrojona praca extensive work
24. extra work = praca dodatkowa extra work
27. original work = utwór pierwotny, utwór oryginalny, dzieło oryginalne original work
28. academic work = naukowa praca academic work
29. actual work = praca rzeczywista actual work
30. outstanding work = znakomita praca outstanding work
32. future work = przyszła praca future work
33. scientific work = praca naukowe scientific work
34. legal work = obowiązki zawodowe prawnika, praca prawnika legal work
35. far work = daleko praca far work
37. Nice work = Dobra robota Nice work
38. influential work = istotna praca influential work
39. dangerous work = niebezpieczna praca dangerous work
40. good work = dobra robota good work
41. important work = ważna praca important work
42. best work = najlepsza praca best work
43. real work = prawdziwa praca real work
44. late work = późna praca late work
45. fine work = koronkowa robota fine work
46. short work = krótka praca short work
47. serious work = poważna praca serious work
48. heavy work = ciężka praca heavy work
49. useful work = przydatna praca useful work
50. quick work = dobra robota quick work
51. initial work = pierwsza litera praca initial work
52. musical work = utwór muzyczny musical work
53. artistic work = artystyczne dzieło artistic work
54. great work = świetna praca great work
55. famous work = sławna praca famous work
56. similar work = podobna praca similar work
57. current work = aktualna praca current work
58. professional work = profesjonalna praca professional work
59. greatest work = najświetniejsza praca greatest work
60. contemporary work = nowoczesna praca contemporary work
61. historical work = historyczna praca historical work
62. pastoral work = duszpasterstwo pastoral work
63. new work = nowa praca new work
64. major work = poważna praca major work
65. final work = ostatnia praca final work
66. notable work = znakomitość praca notable work
67. entire work = cała praca entire work
68. difficult work = trudna praca difficult work
69. administrative work = praca administracjyjna administrative work
70. significant work = znacząca praca significant work
71. little work = mało pracy little work
73. single work = jedna praca single work
74. commercial work = dochodowa praca commercial work
75. only work = jedyna praca only work
76. large work = duża praca large work
77. political work = polityczna praca political work
78. main work = główna praca main work
79. popular work = popularna praca popular work
80. interesting work = interesująca praca interesting work
81. public domain work = własność publiczna praca public domain work
82. physical work = praca fizyczna physical work
83. ongoing work = trwająca praca ongoing work
84. daily work = codzienna praca daily work
85. monumental work = monumentalne dzieło monumental work
86. undercover work = tajna praca undercover work
87. regular work = stała praca, stałe zajęcie regular work
89. investigative work = śledcza praca investigative work
90. honest work = rzetelna praca honest work
91. innovative work = nowatorska praca innovative work
92. unfinished work = niedokończona praca unfinished work
95. orchestral work = utwór muzyczny na orkiestrę orchestral work
96. old work = stara praca old work
97. voluntary work = praca na ochotnika voluntary work
98. ambitious work = ambitna praca ambitious work
99. agricultural work = praca w rolnictwie agricultural work
100. clerical work = praca biurowa clerical work
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 131
przyimek + work
Kolokacji: 55
at work • after work • from work • of work • between work • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.