ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
2. word comes out = słowo wychodzi word comes out
  • The words came out before I had a chance to even think about them.
  • She knew what he was going to say before the words came out his mouth.
  • The words came out before I even thought about them.
  • But before the words came out, he had his answer.
  • He started to say more, but the words never came out.
  • He tried to answer the question, but the words wouldn't come out.
  • I don't think that more than one word came out.
  • Sometimes the words just come out and I can't stop them.
  • Then the words came out before she could stop them.
  • I had not really known until the words came out.
3. word emerges = słowo objawia się word emerges
4. word breaks = słowo rozbija word breaks
5. word bursts = wybuchy słowa word bursts
6. word surfaces = powierzchnie słowa word surfaces
7. word issues = kwestie słowa word issues
8. word erupts = słowo rozlega się word erupts
(9) fail, betray, ruin
Kolokacji: 3
(11) derive, gain, acquire, evolve
Kolokacji: 4
(21) form, carve, constitute, coin
Kolokacji: 4
(22) catch, spell, capture
Kolokacji: 3
(24) send, can
Kolokacji: 2
(25) exist, live, survive
Kolokacji: 3
(27) escape, elude, refuse, puzzle
Kolokacji: 4
(28) hurt, shock, stun, offend
Kolokacji: 4
(29) occur, repeat, trigger, recur
Kolokacji: 4
(35) leak, reveal
Kolokacji: 3
(37) could
Kolokacji: 1
(38) muffle, silence
Kolokacji: 2
(39) tear, clip, snap
Kolokacji: 3
(40) reassure, convince
Kolokacji: 2
(41) boom, crackle, thunder, rattle
Kolokacji: 4
(42) scrawl, print
Kolokacji: 2
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.