NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) spell, write, scribble
Kolokacji: 4
(12) leave, allow, provide, hand
Kolokacji: 5
(18) recall, echo, drown
Kolokacji: 3
(21) emphasize, highlight
Kolokacji: 2
(22) doubt, question
Kolokacji: 2
(24) grope, search, fight, seek
Kolokacji: 4
(25) eat, base
Kolokacji: 2
(26) invent, manipulate
Kolokacji: 2
(28) lose, forget
Kolokacji: 2
(29) pass, access, exceed
Kolokacji: 3
(30) borrow, adopt, honor
Kolokacji: 3
(31) regret, feel
Kolokacji: 3
(33) print, engrave
Kolokacji: 2
(34) absorb, draw, force, stick
Kolokacji: 4
(35) avoid, repeal
Kolokacji: 2
(36) respond, greet, react, reply
Kolokacji: 4
1. respond to one's words = odpowiadać czyjś słowa respond to one's words
2. greet one's words = witać się czyjś słowa greet one's words
  • A small avalanche of dirt and rock greeted her words.
  • A collective gasp greeted her words, and the captain's frown was now turned on his daughter.
  • A general wave of chuckling and laughter greeted his words.
  • Silence greeted her words except for the sound of distant gunfire and heavy male curses.
  • The legislators, taken aback, greeted his words with nervous laughter.
  • He saw the small stir behind the war-shields, the shift of heads with which they greeted his words.
  • A low murmur had greeted his words and a few shouts from nearer the back of the hall.
  • Laughter greeted her words, and the foremost of the intruders stepped forward into the light.
  • Not cries but yells of joy greeted his words.
  • Silence greeted his words as the Iconian ships continued to rotate their position.
3. react to one's words = reagować czyjś słowa react to one's words
4. reply with words = odpowiedź z słowami reply with words
(37) wince, smile
Kolokacji: 2
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.