ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. beyond words = nie do wyrażenia, nie do opisania beyond words
13. despite one's words = pomimo czyjś słowa despite one's words
17. including words = w tym słowa including words
18. worth a words = warty słowa worth a words
  • His key message - a picture is worth a 1,000 words.
  • Have you taken a photograph of books worth a thousand words?
  • "And as the saying goes, a picture is worth a thousand words."
  • An old saying has it that a picture is worth a thousand words.
  • And then I said a picture was worth a thousand words.
  • Remember the saying about a "picture is worth a thousand words?"
  • Yes, it seems that one picture is worth a thousand words.
  • But as they say, a picture is worth a thousand words!
  • They said one picture was worth a thousand words, after all.
  • Sometimes a good look in a kid's eyes is worth a hundred words.
20. out the words = na zewnątrz słowa out the words

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.