Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"wood" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wood rzeczownik

rzeczownik + wood
Kolokacji: 157
Tiger Wood • James Wood • Mr. Wood • John Wood • Natalie Wood • Elijah Wood • oak wood • Ms. Wood • ...
wood + rzeczownik
Kolokacji: 189
wood floor • wood paneling • wood chip • wood stove • wood carving • wood fire • wood product • wood smoke • Wood County • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
1. wood floor = drewniana podłoga wood floor
2. wood paneling = boazeria z drewna wood paneling
3. wood chip = drewniany odłamek wood chip
4. wood stove = żelazny piecyk na drewno wood stove
5. wood fire = ogień z palącego się drewna wood fire
7. wood product = produkt drzewny wood product
8. wood smoke = dym z drewna, dym drzewny wood smoke
9. Wood County = Drewniane Hrabstwo Wood County
10. Wood Memorial = Drewniany Pomnik Wood Memorial
11. wood panel = drewniany panel wood panel
12. wood frame = drewniana rama wood frame
13. Woods Hole = Woods Dziura Woods Hole
14. wood table = drewniany stół wood table
15. wood pulp = masa drzewna, miazga drzewna, ścier drzewny wood pulp
16. wood engraving = drzeworytnictwo, ksylografia wood engraving
17. wood block = klepka parkietowa wood block
18. wood grain = drewniane słoje wood grain
19. wood sculpture = drewniana rzeźba wood sculpture
20. wood furniture = drewniane meble wood furniture
21. wood shaving = drewniane golenie wood shaving
22. Woods Hole Oceanographic Institution = Woods Dziura Oceanograficzna Instytucja Woods Hole Oceanographic Institution
24. wood duck = karolinka (gatunek ptaka) wood duck
25. wood beam = promień z palącego się drewna wood beam
26. wood shingle = drewniany gont wood shingle
27. wood surface = drewniana powierzchnia wood surface
28. wood door = drewniane drzwi wood door
29. wood preservative = środek do konserwacji drewna wood preservative
30. wood construction = drewniana konstrukcja wood construction
31. wood veneer = okładzina drewniana wood veneer
32. wood fiber = drewniane włókno wood fiber
33. wood Carver = rzeźbiarz w drewnie wood Carver
34. wood structure = konstrukcja drewniana wood structure
35. wood plank = drewniana deska wood plank
36. wood shop = zajęcia pracy w drewnie wood shop
wood + czasownik
Kolokacji: 113
Wood wins • Wood says • Wood makes • Wood plays • Wood begins • ...
czasownik + wood
Kolokacji: 78
cut wood • find wood • include wood • come out of the woods • chop wood • burn wood • make from wood • make of wood • ...
przymiotnik + wood
Kolokacji: 172
dark wood • dead wood • thick wood • polished wood • old wood • dense wood • dry wood • hard wood • deep wood • nearby wood • ...
przyimek + wood
Kolokacji: 22
of wood • with wood • on wood • from wood • for wood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.