"wood" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wood rzeczownik

rzeczownik + wood
Kolokacji: 157
Tiger Wood • James Wood • Mr. Wood • John Wood • Natalie Wood • Elijah Wood • oak wood • Ms. Wood • ...
wood + rzeczownik
Kolokacji: 189
wood floor • wood paneling • wood chip • wood stove • wood carving • wood fire • wood product • wood smoke • Wood County • ...
wood + czasownik
Kolokacji: 113
Wood wins • Wood says • Wood makes • Wood plays • Wood begins • ...
czasownik + wood
Kolokacji: 78
cut wood • find wood • include wood • come out of the woods • chop wood • burn wood • make from wood • make of wood • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. cut wood = cięcie drzewo cut wood
2. find wood = znajdź drzewo find wood
4. chop wood = porąb drzewo chop wood
5. burn wood = spal drzewo burn wood
6. make from wood = zrób z lasu make from wood
8. build of wood = zbuduj z drzewa build of wood
9. wood is used = drzewo jest używane wood is used
10. get wood = mieć drzewo get wood
11. come out of the woods = zejdź z instrumentów drewnianych come out of the woods
12. star James Woods = James gwiazdorski Woods star James Woods
13. wood covered = drzewo pokryło wood covered
14. replace wood = zastąp drzewo replace wood
15. wood called = drzewo zadzwoniło wood called
16. construct of wood = skonstruuj z drzewa construct of wood
przymiotnik + wood
Kolokacji: 172
dark wood • dead wood • thick wood • polished wood • old wood • dense wood • dry wood • hard wood • deep wood • nearby wood • ...
przyimek + wood
Kolokacji: 22
of wood • with wood • on wood • from wood • for wood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.