"wonderful" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wonderful przymiotnik

wonderful + rzeczownik
Kolokacji: 268
wonderful thing • wonderful job • wonderful opportunity • wonderful idea • wonderful experience • wonderful place • Wonderful Life • ...
czasownik + wonderful
Kolokacji: 5
feel wonderful • look wonderful • sound wonderful • smell wonderful • taste wonderful
przysłówek + wonderful
Kolokacji: 9
most wonderful • absolutely wonderful • truly wonderful • perfectly wonderful • simply wonderful • ...
wonderful + przyimek
Kolokacji: 8
wonderful for • wonderful in • wonderful to • wonderful with • wonderful about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.