KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"woman" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

woman rzeczownik

rzeczownik + woman
Kolokacji: 106
peasant woman • career woman • village woman • cleaning woman • class woman • woman of one's time • Yoga Will Woman • ...
woman + rzeczownik
Kolokacji: 103
women writer • women artist • Women Voter • woman friend • women member • women worker • women student • woman president • ...
woman + czasownik
Kolokacji: 831
woman wears • woman sits • woman tends • woman screams • woman experiences • woman complains • woman seeks • ...
czasownik + woman
Kolokacji: 332
woman named • woman dressed • exclude women • educate women • treat women • affect women • woman seated • recruit women • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. woman named = kobieta nazwała woman named
3. exclude women = wyklucz kobiety exclude women
4. educate women = wykształć kobiety educate women
9. woman seated = kobieta posadziła woman seated
13. protect women = chroń kobiety protect women
15. hire women = kobiety wynajmu hire women
16. work women = kobiety robocze work women
21. woman identified = kobieta zidentyfikowała woman identified
24. woman born = kobieta urodzony woman born
25. accept women = zaakceptuj kobiety accept women
26. bring women = zabierz kobiety bring women
27. keep women = zatrzymaj kobiety keep women
28. like women = tak jak kobiety like women
29. face women = kobiety twarzy face women
30. woman appointed = kobieta wyznaczyła woman appointed
31. advise women = poradź kobietom advise women
32. lead women = kobiety wiodące lead women
35. put women = wysłane kobiety put women
36. train women = kobiety kolejowe train women
37. use women = kobiety wykorzystania use women
39. get women = mieć kobiety get women
40. mean women = skąpe kobiety mean women
41. think women = myśleć kobiety think women
42. woman accused = kobieta oskarżyła woman accused
43. teach women = naucz kobiety teach women
44. serve women = obsłuż kobiety serve women
45. support women = wsparcie kobiety support women
46. hate women = kobiety nienawiści hate women
47. provide women = dostarcz kobietom provide women
48. create Woman = stwórz Kobietę create Woman
49. place women = kobiety miejsca place women
51. locate woman = zlokalizuj kobietę locate woman
52. prevent women = uniemożliw kobietom prevent women
53. chase women = kobiety pościgu chase women
55. understand women = zrozum kobiety understand women
56. let women = pozwolić kobiety let women
58. woman is murdered = kobieta jest zamordowana woman is murdered
59. focus on women = nacisk na kobiety focus on women
60. aim at women = cel u kobiet aim at women
61. honor women = kobiety honoru honor women
63. woman is arrested = kobieta jest zaaresztowana woman is arrested
  • Three men and one woman had been arrested, the police said.
  • The police said nine men and one woman had been arrested.
  • The woman had been arrested at the scene of her crime.
  • About 44,000 women are arrested every year, compared to more than 2 million men.
  • Nine men and a woman were arrested at the scene.
  • As a result, every man, woman and child in the Jewish community was arrested.
  • Six men and two women were arrested when they crossed the line.
  • According to the city's statistics, 30 women were arrested under the program.
  • In all, 18 women were arrested, some quite familiar with the back of a police van.
  • The man and woman have both been arrested numerous times, the official said.
64. refer to women = odnieś się do kobiet refer to women
65. woman selected = kobieta wybrała woman selected
66. urge women = kobiety pragnienia urge women
71. woman is expected = kobieta jest spodziewać się woman is expected
74. hurt women = sprawione ból kobiety hurt women
75. woman trapped = kobieta złapała w pułapkę woman trapped
78. woman is charged = od kobiety pobierają opłatę woman is charged
79. woman covered = kobieta przykryła woman covered
82. hear a woman = usłysz kobieta hear a woman
83. turn women = kobiety kolei turn women
84. capture women = kobiety zdobycia capture women
85. abuse women = kobiety nadużycia abuse women
86. love a woman = pozdrowienia, kobieta love a woman
87. woman is shot = kobieta zostanie postrzelona woman is shot
88. save a woman = uratuj kobietę save a woman
90. date a woman = spotykaj się z kobietą date a woman
93. woman is held = kobieta odbywa się woman is held
95. woman is required = kobieta jest wymagana woman is required
96. deal with women = umowa z kobietami deal with women
97. promote women = awansuj kobiety promote women
100. watch the woman = przyjrzyj się kobieta watch the woman
przymiotnik + woman
Kolokacji: 973
young woman • old woman • pregnant woman • beautiful woman • black woman • elderly woman • white woman • married woman • ...
przyimek + woman
Kolokacji: 47
among women • against women • towards women • toward women • for women • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.