BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"woman" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

woman rzeczownik

rzeczownik + woman
Kolokacji: 106
peasant woman • career woman • village woman • cleaning woman • class woman • woman of one's time • Yoga Will Woman • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(1) peasant, cleaning, devil
Kolokacji: 3
(2) career, business, role
Kolokacji: 3
2. Spider Woman = Pająk Kobieta Spider Woman
3. woman of one's family = kobieta z czyjś rodzina woman of one's family
  • The women of his family were a very demonstrative little group, he decided.
  • There is something very wrong with the women of your family.
  • And she must wear trousers, my son, as all the women of our family before her.
  • She worked alone, or with the women of her family.
  • In any case, a woman of my family whose name was N!
  • The nursing instinct ran strong in the women of her family.
  • His war had robbed this woman of her family when she was a child.
  • She was the first woman of her family to go to school.
  • Somewhere up ahead those men had an old woman of my own family.
  • Witness No. 50 was the third woman of her family to appear in court.
4. woman of color = kobieta koloru woman of color
5. kind woman = rodzaj kobieta kind woman
6. woman of one's race = kobieta z czyjś wyścig woman of one's race
(6) Yoga, gypsy, Brahmin
Kolokacji: 3
(8) mystery, Wonder
Kolokacji: 2
(9) way, choice, Mohawk
Kolokacji: 3
(12) man, Police
Kolokacji: 2
(13) Medicine, a, reason
Kolokacji: 3
(14) society, elite
Kolokacji: 2
(16) descent, origin, clan, word
Kolokacji: 4
(17) Woman, Amazon, witch, widow
Kolokacji: 4
(18) farm, refugee
Kolokacji: 2
(20) dozen, harem
Kolokacji: 2
(21) life, wildlife
Kolokacji: 2
(22) island, Bedouin, Earth, Latino
Kolokacji: 4
(23) vampire, elf
Kolokacji: 2
(24) dancing, stunt
Kolokacji: 2
woman + rzeczownik
Kolokacji: 103
women writer • women artist • Women Voter • woman friend • women member • women worker • women student • woman president • ...
woman + czasownik
Kolokacji: 831
woman wears • woman sits • woman tends • woman screams • woman experiences • woman complains • woman seeks • ...
czasownik + woman
Kolokacji: 332
woman named • woman dressed • exclude women • educate women • treat women • affect women • woman seated • recruit women • ...
przymiotnik + woman
Kolokacji: 973
young woman • old woman • pregnant woman • beautiful woman • black woman • elderly woman • white woman • married woman • ...
przyimek + woman
Kolokacji: 47
among women • against women • towards women • toward women • for women • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.