KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"woman" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

woman rzeczownik

rzeczownik + woman
Kolokacji: 106
peasant woman • career woman • village woman • cleaning woman • class woman • woman of one's time • Yoga Will Woman • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(1) peasant, cleaning, devil
Kolokacji: 3
(2) career, business, role
Kolokacji: 3
(6) Yoga, gypsy, Brahmin
Kolokacji: 3
(8) mystery, Wonder
Kolokacji: 2
(9) way, choice, Mohawk
Kolokacji: 3
(12) man, Police
Kolokacji: 2
(13) Medicine, a, reason
Kolokacji: 3
(14) society, elite
Kolokacji: 2
(16) descent, origin, clan, word
Kolokacji: 4
1. woman of descent = kobieta zejścia woman of descent
2. woman of origin = kobieta pochodzenia woman of origin
  • An woman of Indian origin from Galway died, at age 27, after being refused an abortion.
  • She was the first woman of Indian origin to win the crown.
  • She is credited with being the first woman of Indian origin to take her company public in the United States.
  • She is the only woman of foreign origin to have become the First Lady.
  • From what she understood, those white grains had been part of a woman of undetermined alien origin not so very long ago.
  • Jewish women of East European origin are believed to run a 50 percent higher risk than other women.
  • He was married to a woman of German origin; they had one daughter named Pourandokht.
  • She was the first woman of Ukrainian origin to be elected to a Canadian provincial parliament.
  • She was the second woman and the first woman of Icelandic origin to serve in the provincial legislature.
  • And what all this has to do with the murder of an unknown young woman of foreign origin I cannot imagine!
3. word woman = słowo kobieta word woman
4. clan woman = klan kobieta clan woman
(17) Woman, Amazon, witch, widow
Kolokacji: 4
(18) farm, refugee
Kolokacji: 2
(20) dozen, harem
Kolokacji: 2
(21) life, wildlife
Kolokacji: 2
(22) island, Bedouin, Earth, Latino
Kolokacji: 4
(23) vampire, elf
Kolokacji: 2
(24) dancing, stunt
Kolokacji: 2
woman + rzeczownik
Kolokacji: 103
women writer • women artist • Women Voter • woman friend • women member • women worker • women student • woman president • ...
woman + czasownik
Kolokacji: 831
woman wears • woman sits • woman tends • woman screams • woman experiences • woman complains • woman seeks • ...
czasownik + woman
Kolokacji: 332
woman named • woman dressed • exclude women • educate women • treat women • affect women • woman seated • recruit women • ...
przymiotnik + woman
Kolokacji: 973
young woman • old woman • pregnant woman • beautiful woman • black woman • elderly woman • white woman • married woman • ...
przyimek + woman
Kolokacji: 47
among women • against women • towards women • toward women • for women • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.