BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"wit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wit rzeczownik

rzeczownik + wit
Kolokacji: 6
rapier wit • acid wit • De Wit • Antoni Wit • trademark wit • ...
wit + czasownik
Kolokacji: 4
wit makes • wit comes • wit helps • wit begins
czasownik + wit
Kolokacji: 17
keep one's wits • use one's wits • lose one's wits • match wits • know for one's wit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. keep one's wits = trzymać czyjś dowcipy keep one's wits
2. use one's wits = używać czyjś dowcipy use one's wits
3. lose one's wits = strać rozum lose one's wits
4. match wits = dowcipy meczu match wits
5. know for one's wit = wiedzieć dla czyjś poczucie humoru know for one's wit
6. collect one's wits = pozbierać się, wrócić do siebie collect one's wits
  • I pulled free of them, and tried to collect my wits.
  • It took that long for me to collect my wits.
  • He was giving these men no time to collect their wits.
  • The sight of a side window helped to collect his wits.
  • He yelled and let go, which gave me a moment to collect my wits.
  • Hunt asked, when he had collected his wits together again.
  • My hands relaxed too soon and she collected her wits.
  • He gave himself a moment to collect his wits after the climb.
  • I waited for his men to collect their wits and remember me.
  • When he could collect his wits, it was too late.
przymiotnik + wit
Kolokacji: 57
quick wit • dry wit • sharp wit • sly wit • great wit • ...
przyimek + wit
Kolokacji: 12
to wit • of wit • with wit • for one's wit • out of one's wits • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.